• Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting
  • Brabouk Consulting

Brabouk Consulting spolupracuje s těmito partnery:

TESCO SW, a.s.

Poskytovatel IT řešení a služeb v oblasti facility managementu.

tzb-info.cz

Portál TZB-info je oborový zdroj informací zaměřený na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (zkratka TZB). Zabývá se přednostně stavebními obory souvisejícími s budovami.

IFMA CZ

Česká pobočka mezinárodní profesní asociace facility managementu IFMA.